BRI ตั้ง “อันเดอร์ไรท์” เคาะช่วงราคาไอพีโอ 10-10.50 บ. จ่อเทรด SET ปลายธ.ค.นี้

BRI ตั้ง "อันเดอร์ไรท์" จำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน เคาะช่วงราคาไอพีโอ 10-10.50 บ./หุ้น คาดจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย ในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ และคาดจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปลายเดือนธ.ค.นี้


นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI พร้อมด้วย นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมพิธีแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 252,650,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 29.6 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดีภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ในวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ ORI ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI (Pre-emptive Rights) และ วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2564 สำหรับนักลงทุนกลุ่มอื่นๆ โดยกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น IPO ที่ 10.00 – 10.50 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้คาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ได้ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ (ภายในเวลา 17.00 น.) รวมถึงคาดว่าจะนำหุ้น BRI เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้

Back to top button