“GPSC จับมือ เรือด่วนเจ้าพระยา” มุ่งพัฒนาการขนส่งมวลชนทางน้ำสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อชาวไทย

GPSC จับมือเรือด่วนเจ้าพระยา พัฒนาขนส่งมวลชนทางน้ำสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อชาวไทย ช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ รักษาสิ่งแวดล้อม แบตเตอรี่ที่ใช้ในเรือโดยสารต้นแบบผลิตโดยคนไทย เพื่อคนไทย สอดรับนโยบายสิ่งแวดล้อมภาครัฐ


การเดินทางทางน้ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญของกรุงเทพและคนไทยที่เป็นทางเลือกในการเดินทาง เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรทางบก ซึ่งต้องใช้เรือในการสัญจร โดยการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันมีการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในยานพาหนะต่างๆ มากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือ เรือไฟฟ้า เพราะไฟฟ้าจะช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ได้ดี และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจากภาครัฐให้กับคนไทย

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC และ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการพัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่ และระบบขับเคลื่อนเรือโดยสารไฟฟ้า” ตอบโจทย์การลดใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ที่ศึกษาโดย GPSC เป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพและผลิตโดยคนไทย มาทดลองใช้กับเรือโดยสารขนาดเล็ก

คุณรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงงานแบตเตอรี่ที่เป็น Pilot Plan อยู่ที่อ.มาบตาพุด จ.ระยอง จะผลิตแบตเตอรี่เอาไปใส่ใน Module พอใส่ Module แล้วเราก็จะมาพัฒนาร่วมกัน เรือลำแรกเลยเราจะนำเรือที่เคยใช้อยู่แล้วมาดัดแปลง จากเรือที่ใช้น้ำมันกลายเป็นเรือที่ใช้แบตเตอรี่ของ G-Cell เราจะทดลองใช้ก่อน เป็นเรือต้นแบบ พอเสร็จแล้วเราจะขยายต่อไป ซึ่งแบตเตอรี่ของเรา เราก็มีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะทำให้แบตเตอรี่ที่ใช้กับเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้น เชื่อมั่นว่าแบตเตอรี่ของ GPSC มีความปลอดภัย รวมถึงว่าเราจะเป็น Green Battery หลังจากที่ใช้แล้วสามารถจะมารีไซเคิลได้ง่าย และแบตเตอรี่นี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่ทำจากคนไทย เพื่อคนไทย

โครงการพัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่ และระบบขับเคลื่อนเรือโดยสารไฟฟ้า” ในครั้งนี้ จะใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อนเรือโดยสาร เพื่อเริ่มต้นทดลองให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยเริ่มจากเรือรุ่น Water Limousine ก่อนที่จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือเชิงพาณิชย์ในรุ่นต่างๆ ต่อไป

ด้านนาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด กล่าวว่า ก่อนที่จะเลือกทาง GPSC เราก็ศึกษาหาข้อมูลว่า แบตเตอรี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของเรือไฟฟ้า ในประเทศไทยมีใครผลิตแบตเตอรี่อย่างจริงจังหรือยัง ช่วงที่กำลังหาก็ยังไม่มีใครที่ผลิตอย่างจริงจัง เราก็มองว่า GPSC เป็นบริษัทในกลุ่มของ ปตท. การที่เราเลือกทาง GPSC เราผูกกับปตท. และเป็นหน่วยงานที่มีความยั่งยืน อีกทั้งประเภทของแบตเตอรี่ เราก็ศึกษาดูว่าแบตเตอรี่มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีข้อดีอย่างไร เราก็ติดตรงที่ว่า Semi Solid เป็นแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยสูง สามารถที่จะรักสิ่งแวดล้อม รีไซเคิลได้ เราจึงเลือกทาง GPSC”

ทั้งนี้ ด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบ SemiSolid ของ GPSC และ 24M ที่ได้รับความไว้วางใจจาก ผู้ประกอบการระดับโลกอย่าง Volkswagen, Kyocera, AXXIVA และ Freyr ในการนำมาผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมฯ จึงมั่นใจได้ว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่ง Milestone ที่สำคัญ และ GPSC พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำนวัตกรรมระบบกักเก็บพลังงานที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อสรรสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานในรูปแบบใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งในระดับอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง หน่วยงานรัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้านพลังงานให้กับประเทศไทย

รับชมวีดิโอ

Back to top button