SET ปี 64 สร้างผลตอบแทน 14% มูลค่าเทรดเฉลี่ย 9.3 หมื่นลบ. ดันมาร์เก็ตแคปโต 23%

SET ปิดปี 64 อยู่ที่ 1,657.62 จุด สร้างผลตอบแทน 14% มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 9.3 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 36.79% ดันมาร์เก็ตแคปโต 23%


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ดัชนี SET ปิดปี 2564 อยู่ที่ 1,657.62 จุด เพิ่มขึ้น 14.37% จากสิ้นปี 2563 ขณะที่ดัชนี SET50 ปิดสิ้นปี 2564 อยู่ที่ 990.75 จุด เพิ่มขึ้น 8.82% จากสิ้นปี 2563 ที่ 910.45 จุด ส่วนดัชนี mai ปิดสิ้นปี 2564 ที่ 582.13 จุด เพิ่มขึ้น 73.10% จากสิ้นปี 2563 ที่ 336.29 จุด

สำหรับในปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 93,845.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.79% จากปี 2563 มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 68,606.91 ล้านบาท โดยมีจำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ในปี 2564 อยู่ที่ 2,129,035 ราย จากปี 2563 ที่มี 1,506,068 ราย

ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (SET+mai) ในปี 2564 อยู่ที่ 20,055,076.66 ล้านบาท เติบโต 22.72% จากปี 2563 ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 16,342,662.95 ล้านบาท

โดยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ SET ในปี 2564 อยู่ที่ 19,583,094.79 ล้านบาท เติบโต 21.58% จากปี 2563 ที่มี มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 16,107,632.55 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ mai ปี 2564 อยู่ที่ 471,981.87 ล้านบาท เติบโต 100.82% จากปี 2563 ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 235,030.40 ล้านบาท

ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ในปี 2564 มีปริมาณการซื้อขายที่ 135,117,308 สัญญา เพิ่มขึ้น 12.42% จากปี 2563 ที่มี 120,193,573 สัญญา โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 560,653 สัญญา เพิ่มขึ้น 13.35% จากปี 2563 ที่มี 494,624 สัญญา ขณะที่มีสถานะคงค้าง สิ้นปี 2564 อยู่ที่ 3,763,547 สัญญาเพิ่มขึ้น 71.46% จากสิ้นปี 2563 ที่มีสถานะคงค้าง 2,194,994 สัญญา

Back to top button