ก.ล.ต. ปลดล็อก SME-สตาร์ทอัพ ระดมทุนวงกว้าง-ยกเว้นค่าฟี

“ก.ล.ต.” ผุดหลักเกณฑ์ ปลดล็อค SME-Startup ระดมทุนวงกว้าง โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญปีใหม่  มีผล 16 ม.ค.นี้


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศรองรับให้ SME และ Startup ที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดสามารถเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในวงกว้างได้ โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองเพื่อมิให้เป็นภาระกับ SME และ Startup แต่กิจการยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ลงทุน และเนื่องจากกิจการ SME และ Startup ยังอยู่ในช่วงการเติบโตทางด้านธุรกิจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่ากิจการขนาดใหญ่ จึงจะมีการจำกัดให้เฉพาะผู้ลงทุนบางประเภทที่สามารถเข้าลงทุนได้

โดยต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการลงทุน รวมถึงมีฐานะในระดับหนึ่งที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้

ด้าน นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า การออกหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญในการเพิ่มเครื่องมือในการระดมทุนผ่านตลาดทุนให้กับ SME และ Startup ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ดำเนินนโยบายและผลักดันมาตรการส่งเสริม SME และ Startup ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นมา โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

“หลักเกณฑ์นี้จะมีการลดภาระและหน้าที่ในเรื่องหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้กับกิจการ เช่น การไม่กำหนดให้ต้องยื่นคำขออนุญาต และการไม่กำหนดให้ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้กิจการสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้โดยมีภาระค่าใช้จ่ายที่น้อยลง ก.ล.ต. จึงไม่กำหนดค่าธรรมเนียมใด ๆ เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่กับกิจการ SME และ Startup ทุกแห่ง ที่ประสงค์จะเข้ามาระดมทุนในตลาดทุนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น”   นางสาวรื่นวดี กล่าว

ขณะเดียวกัน หลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในวงกว้างนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

Back to top button