BAY กวาดกำไรปี 64 โต 47% แตะ 3.4 หมื่นลบ. รับสินเชื่อเพิ่ม-ตั้งสำรองลด

BAY ปี 64 กวาดกำไร 3.4 หมื่นลบ. โต 46.68% รับสินเชื่อโตเด่นโดยเป็นการเติบโตของสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการตั้งสำรองที่ลดลง


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ดังนี้

สำหรับกำไรปปี 2564 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยปัจจัยหลักเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานและการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงเหลือ 31,604 ล้านบาท ลดลง 13.8% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่ตั้งสำรอง 36,644 ล้านบาท

ขณะเดียวกันช่วงก่อนหน้าได้รับปัจจัยหลักคือกำไรพิเศษจากเงินลงทุนจากการขายหุ้นใน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR ในไตรมาสที่ 2/2564 ซึ่งหากไม่รวมรายการพิเศษกำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจปกติอยู่ที่จำนวน 25,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.10 หรือจำนวน 2,569 ล้านบาท จากปี 2563

อีกทั้งเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่จำนวน 1,890,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10 หรือจำนวน 57,441 ล้านบาท จาก เดือนธันวาคม 2563 โดยเป็นการเติบโตของสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ร้อยละ 6.60 และร้อยละ 3.90 ตามลำดับ สะท้อนการเติบโตของสินเชื่อเพื่อธุรกิจภายใต้บริบทการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจ ขณะที่ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนด้านสภาพคล่องให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

ขณะเดียวกันสินเชื่อเพื่อรายย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความเชื่อมั่น ของผู้บริโภคและการใช้จ่ายภาคเอกชนที่ปรับเพิ่มขึ้นภายหลังจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และการเปิดประเทศในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564

ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจำนวน 12,243 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.50 จากปี 2563 โดย มีปัจจัยหลักมาจากการบันทึกกำไรจากเงินลงทุนจากการขายหุ้นเงินติดล้อ

Back to top button