ตลท. จับ SAMTEL พ่วงวอแรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 พรุ่งนี้!

ตลท.จับ SAMTEL พ่วง SAMTEL-W1 ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 เริ่ม 25 ม.ค. – 14 ก.พ. 65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ SAMTEL-W1 โดยมีผลตั้งแต่ 25 ม.ค. 2565 – 14 ก.พ. 2565

Back to top button