UPA รับเงินเพิ่มทุน RO กว่า 900 ลบ. แจกฟรีวอร์แรนต์ ลุยลงทุนโปรเจคใหม่ หนุนรายได้โต

UPA รับเงินเพิ่มทุน RO กว่า 900 ลบ. หลังผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเต็มจำนวน พร้อมแจก UPA-W2 ฟรีในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ เดินหน้าขยายลงทุนโปรเจคใหม่ หนุนรายได้โต


นายกวิน เฉลิมโรจน์  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยว่า หุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน 5,026.06 ล้านหุ้น ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรในอัตราส่วนการจองซื้อที่จำนวน 3.376780975 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท เปิดขายระหว่างวันที่ 17 -21 มกราคม 2565 ได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นอย่างคึกคัก ระดมทุนเงินได้กว่า 900 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน รองรับแผนขยายการลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ ผลักดันบริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ ยังรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 (UPA-W2)  จำนวน  2,026.06 ล้านหุ้น จัดสรรในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเเละนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในแผนธุรกิจและทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน ที่พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจรองรับแผนการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทฯมีแผนขยายการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อผลักดันรายได้ และกำไร เติบโตได้อย่างมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับถือหุ้น “นายกวิน กล่าว

ทั้งนี้การเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนในการลงทุนในโครงการที่มีอยู่โครงการใหม่ๆ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และความสามารถในการขยายกิจการ รวมทั้งมีสภาพคล่องมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของบริษัทฯรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

Back to top button