ตลท.ปลดป้าย C หุ้น SDC เริ่ม 28 ก.พ. หลังงบปี 64 ส่วนผู้ถือหุ้นเกิน 50%

ตลท.ปลดเครื่องหมาย C หุ้น SDC เริ่มตั้งแต่ 28 ก.พ.65 หลังงบการเงินประจำปี 64 มีส่วนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50%


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปลดเครื่องหมาย C บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SDC ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2565 เนื่องจาก ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้วสำหรับงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Back to top button