WFX เคาะแจกปันผล 0.245 บ. ขึ้น XD 10 มี.ค.นี้

WFX โชว์ฟอร์มปี 64 สุดแกร่งกำไรโตกว่า 5 เท่าตัว บอร์ดเคาะแจกปันผล 0.245 บ. ขึ้น XD 10 มี.ค.65 พร้อมจ่าย 5 พ.ค.65


บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ WFX ระบุว่า ผลการดำเนินงานช่วงปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเติบโตกว่า 521.71% รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 ส่วนที่เหลืออีก 0.245 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 มี.ค.2565 พร้อมจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พ.ค.2565 รวมปันผลทั้งปี 2564 จ่ายในอัตรา 0.465 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 60% ของกำไรสุทธิ เป็นการจ่ายสูงกว่านโยบายที่กำหนดไว้ 1 ใ น 3 ของกำไรสุทธิ

Back to top button