“คลัง” ปลื้ม “คนละครึ่ง-บัตรคนจน” กระตุ้นกำลังจ่ายกว่า 6.3 หมื่นล.

โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยยอดใช้จ่ายผ่านโครงการกระตุ้นการจ่ายใช้ ทั้งโครงการคนละครึ่งเฟส 4 และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ผลที่น่าพอใจสามารถกระตุ้นกำลังซื้อได้กว่า 6 หมื่นล้านบาท


นายพรชัย ฐีระเวช กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 4, โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 พบว่า จากข้อมูลสะสมในวันที่ 24 มีนาคม 2565 มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวมกว่า 40 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 63,109 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 4 มียอดการใช้จ่ายรวม 5,204 ล้านบาท , โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 มียอดการใช้จ่ายรวม 460 ล้านบาท และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มียอดใช้จ่าย 55,899ล้านบาท

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,701 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 884  ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 817 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มมีจำนวน 93,600 ราย

นายพรชัย ยังระบุว่า ทั้ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้น ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ส่วนผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ หรือสาขาธนาคารกรุงไทย (KTB) ได้อย่างต่อเนื่อง  จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร

Back to top button