ด่วน! คลังสั่งยุติกิจการ “อาคเนย์ฯ-ไทยประกันภัย” มีผลทันที

คปภ. เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งเพิกถอนธุรกิจ "อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย" มีผลตั้งแต่วันนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย


นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันนี้ (1 เม.ย. 2565)

สำหรับการออกคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 670/2565 และคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 671/2565 อาศัยอำนาจมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะเข้ามาเป็นผู้ชำระบัญชีและดำเนินการจ่ายเคลมสินไหมให้กับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสองบริษัท

ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องมีคำสั่งเพิกถอน เนื่องจากผู้ถือหุ้นใหญ่ยังยืนยันไม่สนับสนุนเงินเพิ่มทุนต่อเนื่อง ทำให้มีผลกระทบต่องบการเงินทั้งสองบริษัทเป็นอย่างมาก มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน และไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามกฎหมาย และมีสินไหมค้างจ่ายประกันภัยโควิดอีกเป็นจำนวนมาก อาคเนย์ประกันภัยมีสินไหมค้างจ่าย 1.35 หมื่นล้านบาท และไทยประกันภัย มีสินไหมค้างจ่าย 4.60 พันล้านบาท รวมเป็น 1.81 หมื่นล้านบาท

สำหรับกรมธรรม์ประกันโควิดส่วนที่เหลือจะถูกถ่ายโอนไปยังกองทุนประกันวินาศภัย และในวันจันทร์หน้า (4 เม.ย. 2565) จะหารือกับบริษัทประกันภัย จำนวน 15 บริษัท เป็นบริษัทประกันวินาศภัย 10 บริษัท และประกันชีวิต 5 บริษัท เข้ามาดูแลกรมธรรม์ไม่ใช่โควิดที่เหลือ 269 ราย หรืออาจจะมีการเจรจาคืนเบี้ยประกัน

Back to top button