TISCO ประเดิมโชว์งบ Q1 โกยกำไร 1.79 พันลบ. ขยับขึ้น 2% หลังขาดทุนเครดิตลด

TISCO ประเดิมโชว์งบไตรมาส 1/65 โกยกำไร 1.79 พันลบ. ขยับขึ้น 2% จากปีก่อนกำไร 1.76 พันลบ. หลังขาดทุนด้านเครดิต-ตั้งสำรองลดลง


บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.2 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย เป็นไปตามคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยระดับสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs) ลดลงอย่างมากถึง 570.93 ล้านบาท หรือคิดเป็น NPL Ratio ลดลงจากร้อยละ 2.44 มาเป็นร้อยละ 2.15 ของสินเชื่อรวม บริษัทฯ จึงตั้งสำรองลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Back to top button