ผู้ถือหุ้น SYNEX ไฟเขียวปันผล 0.70 บ. ตอกย้ำธุรกิจโตแกร่ง

ผู้ถือหุ้น SYNEX ไฟเขียวปันผลงวดปี 65 หุ้นละ 0.70 บ. ตอกย้ำแผนธุรกิจโตแกร่งในยุคดิจิทัล


นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจำนวนไม่เกิน 8,000,000 หน่วย เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันสร้างการเติบโตให้แก่บริษัท เพื่อผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

นอกจากนี้ มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 0.52 บาท กำหนดวันจ่าย 5 พฤษภาคม 2565 เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุน และสะท้อนความเชื่อมั่นแผนการต่อยอดธุรกิจ และโอกาสการเติบโตอย่างโดดเด่นในยุคดิจิทัล

Back to top button