PTTEP เลิกหนุน “เยตากุน” เมียนมา-เปลี่ยนลงทุนแหล่งมั่นคงพลังงาน

PTTEP เลิกหนุน “เยตากุน” เมียนมา ปรับแผนลงทุน เพื่อมุ่งเน้นในโครงการที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า  บริษัทปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.) และ PTTEP Offshore Investment Company Limited(PTTEPO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้แจ้งขอยุติการลงทุนในโครงการเยตากุน ประเทศเมียนมา และบริษัทท่อขนส่งก๊าซ Taninthayi Pipeline CompanyLLC (TPC) ต่อผู้ร่วมทุนแล้วและจะมีผลอย่างเป็นทางการเมื่อได้รับอนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาลเมียนมาต่อไป

สำหรับโครงการเยตากุน เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท ตั้งอยู่นอกชายฝั่งอ่าวเมาะตะมะประเทศเมียนมา โดยในปี 2564 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติประมาณ 17 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และคอนเดนเสทประมาณ 560 บาร์เรลต่อวัน โดย ปตท.สผ.อ. ถือสัดส่วนร้อยละ19.31 ในโครงการ คิดเป็นปริมาณขายเฉลี่ยที่ประมาณ 400 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือน้อยกว่าร้อยละ 1ของปริมาณการขายของ ปตท.สผ. 3

ทั้งนี้การยุติการลงทุนในโครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับแผนการบริหารโครงการและการลงทุน เพื่อมุ่งเน้นในโครงการที่ยังคงสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

Back to top button