รับรู้ผลขาดทุน “กิจการร่วมค้า-อัตราแลกเปลี่ยน” ฉุดงบ THCOM กำไร Q1 เหลือ 51 ลบ.

THCOM ไตรมาส 1 กำไรวูบ 55% เหลือ 51 ลบ. จากไตรมาส 1/64 มีกำไร 111 ลบ. เป็นผลมาจากรายได้ขายลดลงและจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง


บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 ดังนี้

บริษัทรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2565 มีผลกำไรสุทธิลดลงเหลือ  51 ล้านบาท ลดลง 54.60% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 1/2564 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 111 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง

สำหรับส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าในไตรมาส 1/2565 ขาดทุน 74 ล้านบาท โดยเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2564 มีการขาดทุน 16 ล้านบาท โดยส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ดังกล่าวประกอบด้วย ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าจากธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลาว ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) โดยขาดทุน 73 ล้านบาท จากบริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ขาดทุน 1 ล้านบาท และ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด ขาดทุน 0.1 ล้านบาท

โดยสาเหตุหลักที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจากธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลาวลดลง เนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเงินกีบลาว ส่งผลต่อการขาดทุนจากการปรับมูลค่าตามผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินปันผลค้างจ่ายและเงินกู้ยืมสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ของแอลทีซี

ขณะเดียวกันในส่วนรายได้จากการขายและการให้บริการรวมในไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 691 ล้านบาท ลดลง 12.4% จาก 788 ล้าน บาทในไตรมาส 1/2564 เมื่อเปรียบเทียบในไตรมาส 4/2564 รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องลดลง คิดเป็น 13.0% จาก 794 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ของธุรกิจการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

ทั้งนี้หลังจากการสิ้นสุดของสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัญญาสัมปทาน) รายได้จากธุรกิจให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องของบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการของดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ซึ่ง เป็นดาวเทียมที่บริษัทให้บริการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และรายได้จากการให้บริการแบนด์วิธ (ช่องสัญญาณดาวเทียม) ที่บริษัทซื้อจากผู้ให้บริการดาวเทียมรายอื่น เช่น แบนด์วิธบางส่วนบนดาวเทียมไทยคม 4 และ ดาวเทียมไทยคม 6 จาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงการซื้อแบนด์วิธจากผู้ให้บริการต่างประเทศ โดยบริษัทยังคงให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องทั้งการให้บริการด้านบรอดคาสต์และบรอดแบนด์

ด้านรายได้จากธุรกิจให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ระดับ 690 ล้านบาท ลดลง 12.2% จาก 786 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 และลดลง 12.9% จาก 792 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 4/2564 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการด้านบรอดคาสต์ เนื่องมาจากการใช้งานลดลงของลูกค้าบรอดคาสต์ใน ประเทศ ในขณะที่รายได้จากการให้บริการด้านบรอดแบนด์ลดลงจากไตรมาส 1/2564 เนื่องมาจากการใช้งานลดลงของ ลูกค้าต่างประเทศ แต่ยังสามารถรักษารายได้อยู่ในระดับคงที่เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 4/2564

ขณะเดียวกันรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อสำหรับไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 7 ล้านบาท ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับในไตรมาส 1/2564 ที่อยู่ที่ 8 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงจากรายได้จากการให้บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบสำหรับ เครือข่ายบรอดแบนด์และทีวีภายในอาคาร (System Integration)

Back to top button