FPT ไตรมาส 2/65 กวาดกำไร 312.65 ลบ. กางแผนปลายปีนี้เปิดเช่าสำนักงาน “สีลมเอจ”

FPT ไตรมาส 2/65 กวาดกำไร 312.65 ลบ. ลดลด 39% จากปีก่อนกำไร 516.02 ลบ. กางแผนปลายปีนี้เปิดเช่าสำนักงาน “อาคารสีลมเอจ” คาดเพิ่มรายได้ธุรกิจให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 และงวดครึ่งปี 2565 (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรไตรมาส 2/2565 ลดลง เนื่องจากมีรายได้ 3,413.6 ล้านบาท ลดลง 20.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลง 604.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.1 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว และอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของการบริโภค ทำให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจในการซื้อบ้านออกไป

โดยตลาดทาวน์โฮมและบ้านแฝดเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ดีกลุ่มบ้านเดี่ยวยังมีดีมานด์สูงและสร้างยอดขายได้ดีให้แก่บริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาสินค้าบ้านเดี่ยวเพื่อรองรักลุ่มเป้าหมายระดับกลางถึงบนที่มีก าลังซื้อ รวมถึงโครงการบ้านต่างจังหวัดเพื่อกระจายความเสี่ยงรายได้และสร้างเสถียรภาพในอนาคต

อย่างไรก็ดีธุรกิจการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง รายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง ปรับตัวเพิ่มขึ้น 27.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5% เทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลัก มาจากรายได้ค่าเช่าธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความต้องการเรื่องของพื้นที่เช่าคลังสินค้าระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด สงครามรัสเซีย-ยูเครน และการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ส่งผลให้ความต้องการพื้นที่เช่ายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการเช่ารวมสูง 85%

โดยปลายปี 2565 บริษัทมีแผนการที่จะเปิดอาคารสำนักงานให้เช่าอาคารสีลมเอจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ค่าเช่าธุรกิจอาคารสำนักงาน ทั้งนี้ในภาพรวมบริษัทยังคงสามารถรักษาอัตราการเช่าอาคารสำนักงานภายใต้การบริหารของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ได้ในระดับสูงกว่า 91%

ด้านธุรกิจโรงแรม มีรายได้เพิ่มขึ้น 30.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 80.6% เทียบกับปีก่อน จากมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศ Test&Go โดยไม่ต้องกักตัวที่กลับมาเปิดอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นอกจากนี้หลายประเทศในยุโรปได้ผ่อนคลายการเดินทางเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ลดวันกักตัวหลังมาเที่ยวไทย รวมทั้งมีการเปิดเที่ยวบินใหม่มาไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจโรงแรม

Back to top button