QH ไตรมาส 1 โชว์กำไร 585 ลบ. โต 36% ยอดขายบ้านเพิ่ม-โรงแรมฟื้น

QH ไตรมาส 1 กำไรแตะ 585 ลบ. โต 36% รับอานิสงส์ยอดขายบ้านเพิ่ม-ธุรกิจโรงแรมฟื้น


บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

สำหรับในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 584.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.66% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 431.09 ล้านบาท ส่วนใหญ่บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 94 ล้านบาท  และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นจำนวน 48  ล้านบาท ขณะเดียวกันมีรายได้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ล้านบาท ขณะที่ส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 15 ล้านบาท  และต้นทุนทางการเงินลดลงจำนวน 13 ล้านบาท

ขณะที่มีรายได้รวมสำหรับไตรมาส 1/2565 อยู่ที่  2,142 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 2,094 ล้าน บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ สำหรับไตรมาส 1/2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3%  เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินเพิ่มขึ้นจำนวน 76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาส 1 ของปี 2565 บริษัทฯ เปิดขายโครงการบ้านใหม่ 1 โครงการ มูลค่าโครงการรวม  2,678 ล้านบาท และปิดโครงการบ้าน 4 โครงการ

2.รายได้จากธุรกิจโรงแรม สำหรับไตรมาส 1/2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้โครงการ Test & Go (ยกเว้นการกักตัว) รวมถึงโครงการ Sandbox และโครงการ Alternative Quarantine ในช่วงไตรมาส 1/2565 ที่ผ่านมา ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยและเข้าพักโรงแรมเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน

Back to top button