TWPC รายได้เพิ่ม ดันกำไร Q1 โต 30% แตะ 166 ลบ.

TWPC กำไรไตรมาส 1/65 โต 30% แตะ 166 ลบ. จากปีก่อนกำไร 127.74 ลบ. รับรายได้เพิ่ม หลังปรับราคาขาย-ดีมานด์เพิ่ม


บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 ดังนี้

โดยยอดขายไตรมาส 1/2565 ของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง (Native) จำนวน 1,321 ล้านบาท หรือ 54% รายได้จากธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง มูลค่าเพิ่ม (HVA) จำนวน 664 ล้านบาท หรือ 27% และรายได้จากธุรกิจอาหารจำนวน 480 ล้านบาท หรือ 19%  รวมเป็นยอดขายทั้งหมด 2,465 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 328 ล้านบาท หรือ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 24% เพิ่มขึ้น 1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัย เช่น การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาต้นทุนวัตถุดิบการค่าขนส่งและค่าระวางเรือปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง ราคาน้ำมันและพลังงานอื่นที่ปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทยังสามารถรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นได้ เนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับการส่งออกแป้งมันสำปะหลัง ส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้น 15% สำหรับสินค้ากลุ่มอาหาร บริษัทได้ปรับราคาขายเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ ประกอบกับการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตอย่างต่อเนื่อง บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรสุทธิ 7% เทียบเท่ากับอัตรากำไรสุทธิงวดเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2565 ของบริษัทและบริษัทย่อยกำไรสุทธิส่วนทีเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนเท่ากับ 167 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลักจากในการเพิ่มของกำไรสุทธิจากยอดขายซึ่งเกิดจากราคาขายที่เพิ่มขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่สูงขึ้น ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายทางภาษีต่อกำไรลดลงจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการได้รับการสนับสนุนโครงการประหยัดพลังงาน

 

 

Back to top button