LANNA อวดงบ Q1 โตกว่าเท่าตัว ธุรกิจถ่านหินหนุน-รับส่วนแบ่งกำไร “PKN” เพิ่ม

LANNA อวดงบ Q1 กำไรโต 153% แตะ 615.14 ลบ. จากปีก่อนกำไร 242.63 ลบ. รับรายได้ธุรกิจถ่านหินเพิ่ม หลังปริมาณขาย-ราคาถ่านหินพุ่ง พร้อมรับส่วนแบ่งกำไรบริษัทย่อย "PKN" เพิ่ม


บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หรือ LANNA รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 ดังนี้

โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 5,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,976.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.08 โดยมีกำไรจากธุรกิจถ่านหินและเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง 585.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2564 จำนวน 373.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 176.22 เนื่องจากปริมาณและราคาถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.04 และ 68.54 ตามลำดับ

รวมทั้งยังมีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม 26.67 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1,702.03 เนื่องจากมีส่วนแบ่งกําไรจาก PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (PKN) จำนวน 24.77 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชําระแล้วของ PKN เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

Back to top button