“อดิศักดิ์-เอกชัย” ควักเพิ่ม 255 ลบ. กวาด JMART เข้าพอร์ตอีก 4 ล้านหุ้น

“อดิศักดิ์-เอกชัย” เดินหน้าซื้อหุ้น JMART เข้าพอร์ต 2 วันรวดอีกกว่า 4 ล้านหุ้น รวมมูลค่า 225.6 ลบ. สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจเติบโตตามเป้าหมาย


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานผลการทำรายการซื้อ-ขายของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART พบว่า นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ JMART เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ JMART ติดต่อกันอีก 2 วันทำการ (23-24 พฤษภาคม 2565) คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ได้มา 3,177,600 หุ้น รวมมูลค่า 175.50 ล้านบาท

ด้าน นายเอกชัย สุขุมวิทยา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เข้าซื้อหุ้น 2 วันทำการเช่นกัน (23-24 พฤษภาคม 2565) คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ได้มา 900,000 หุ้น รวมมูลค่า 50.10 ล้านบาท

ทั้งนี้ หลังทำรายการดังกล่าว นายอดิศักดิ์ จะถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 194,378,516 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 13.74% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่ นายเอกชัย จะถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 118,346,518 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 8.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่งก่อนหน้านี้ (17-19 พฤษภาคม 2565) นายอดิศักดิ์ และนายเอกชัย เข้าซื้อหุ้น JMART ติดต่อกัน 3 วันทำการ มูลค่ารวมกว่า 113.14 ลบ.สะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าบริษัทในเครือเจมาร์ทจะสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

โดยก่อนหน้านี้ นายอดิศักดิ์ เผยถึงผลงานโค้งแรกของปี 2565 ว่า ภาพรวมบริษัทในกลุ่มเดินตามเป้าหมายโดยธุรกิจด้านการเงินยังคงเป็นไฮไลท์สำคัญในการเติบโต ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพของเจเอ็มทีสนับสนุนกำไรที่แข็งแกร่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และ Ecosystem ที่สนับสนุนโอกาสใหม่ๆ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตแบบ Exponential Growth หรือตั้งเป้าปี 2565 เติบโตไม่ต่ำกว่า 50% พร้อมเชื่อว่าบริษัทเติบโตได้ 50% ในช่วง 3 ปีนับจากนี้ (ปี 2565-2567)

Back to top button