PTTEP เดินเครื่องโครงการร่วมทุน SONATRACH ตั้งเป้าผลิตน้ำมันดิบ 13,000 บาร์เรล/วัน

PTTEP แย้มโครงการ “แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ” ประสบความสำเร็จในการพัฒนา โครงการและเริ่มดำเนินการผลิตน้ำมันดิบแล้ว พร้อมตั้งเป้าผลิตน้ำ 13,000 บาร์เรล/วัน


นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ร่วมกับ SONATRACH SPA ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนา โครงการและเริ่มดำเนินการผลิตน้ำมันดิบแล้ว

โดยมีเป้าหมายการผลิตที่อัตรา 13,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งการผลิตจากโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตรวมและเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาว ของ ปตท.สผ. ต่อไป

สำหรับโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ตั้งอยู่บนบกทางตะวันออกของสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ครอบคลุมพื้นที่ 1,916 ตารางกิโลเมตร โดยมีกลุ่มผู้ร่วมทุน ประกอบด้วย ปตท.สผ. และ SONATRACH (บริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศแอลจีเรีย) โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 และ 51 ตามลำดับ

Back to top button