ครม.ขยายเว้นค่าธรรมเนียม “เจ้าของโรงงาน” เยียวยาโควิด-19 ถึง 9 มิ.ย.66

“ครม.” ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน เยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผล 10 มิ.ย.-9 มิ.ย.66


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บตาม พ.ร.บ.โรงงาน ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

ได้แก่ โรงงานที่มีเครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และมีคนงานไม่เกิน 50 คน และจำพวกที่ 3 คือมีเครื่องจักรเกินกว่า 50 แรงม้า และมีคนงานเกินกว่า 50 คน ทุกขนาดเป็นเวลา 1 ปี โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 9 มิ.ย.66 ซึ่งเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เป็นปีที่ 3 เนื่องจากผู้ประกอบกิจการโรงงานยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประมาณการสูญเสียรายได้จากการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน 1 ปีครั้งนี้ว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 280 ล้านบาท แต่จะมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ เป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบกิจการโรงงาน อันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อเป็นการพยุงสถานะของโรงงานให้ประกอบกิจการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะเกิดผลดีต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลค่ามากกว่ารายได้ที่รัฐจะต้องสูญเสียไป

Back to top button