“จุรินทร์” โยนเผือกร้อน “ค่ากลั่นน้ำมัน” ให้ ก.พลังงาน ตัดสินตาม กม.

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ชี้ "ค่าการกลั่นน้ำมัน" เป็นหน้าที่กระทรวงพลังงานตัดสินใจในฐานะผู้ดูแลตามกฎหมาย เป็นผู้ดูแล เช่นเดียวกับการกำหนดอัตราส่วนไบโอดีเซล ที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานพิจารณา


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงประเด็นอัตราค่าการกลั่นน้ำมัน ว่า เรื่องการกลั่นมีกฎหมายเฉพาะที่กระทรวงพลังงานจะเป็นผู้ดูแลซึ่งต้องถามในส่วนกระทรวงพลังงานที่ดูแลเรื่องราคาน้ำมันและรายละเอียดโครงสร้างราคาน้ำมัน  สำหรับน้ำมันปาล์มขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ หรือ กนป. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำหรับสูตรไบโอดีเซล แต่ราคาโครงสร้างน้ำมันในภาพรวมเป็นเรื่องที่กระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าของเรื่อง

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ยอมรับว่า ราคาผลปาล์มดิบสูงขึ้นมาก จากกิโลกรัมละ 2 บาทกว่า เป็น 11 ถึง 12 บาท ทำให้ต้นทุนไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้น เพราะเอาน้ำมันปาล์มไปผสมกับดีเซล ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานจะเป็นผู้พิจารณาต่อไป รวมทั้ง กนป.ด้วย โดยกระทรวงพาณิชย์จะดูแลน้ำมันในเรื่องการปิดป้ายแสดงราคาที่ปั๊มน้ำมัน และมาตรวัดหัวจ่ายตาม พ.ร.บ.ชั่งตวงวัดเป็นด้านหลัก

สำหรับในเรื่องของน้ำมันปาล์มกับผลปาล์มดิบคณะกรรมการ กนป.ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมีตัวแทน 5 ฝ่าย ประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนโรงสกัด ตัวแทนโรงผลิตน้ำมันปาล์มบริโภค ตัวแทนผู้ส่งออกและตัวแทนส่วนราชการ เพื่อพิจารณาร่วมกันให้เกิดความสมดุลในเรื่องผลปาล์มที่ผลิตออกมาจนถึงปลายทางในการผลิตน้ำมันปาล์มบริโภค และการส่งออกให้ดูทั้งระบบความเหมาะสมความสมดุลทั้งราคาและปริมาณอย่าให้ของขาด ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

Back to top button