นายกฯ สั่งเหยียบคันเร่ง “รถไฟความเร็วสูง” เชื่อม 3 สนามบิน ดึงต่างชาติลงทุน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งการในที่ประชุม ครม.ให้ทุกหน่วยงานเร่งเครื่องโครงการไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สร้างความสะดวกให้นักลงทุนย้ายฐานการผลิตมาประเทศไทย


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ในที่ประชุม ครม. ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ รวมไปถึงเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ราคาสินค้าแพง เงินเฟ้อ ดังนั้น ไทยจึงต้องหันไปทำเรื่องหารายได้เข้าประเทศ โดยไปติดตามการทำงานเรื่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก หรือ อีอีซีไอ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย หรือ อีอีซีดี และเน้นเรื่องการยกระดับเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้มีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีเข้าไปบริหารดูแล ซึ่งมีทั้งหมด7 กิจกรรม ที่เป็นเมืองดิจิทัล เป็นการเสริมดิจิทัลเข้าไปในเมืองเก่า เช่น กทม. และสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาโดยกำหนดพื้นที่ ขอให้ทุกติดตามดูด้วย เพื่อให้ห่วงโซ่การผลิตใหญ่ๆ อยู่ในประเทศไทยทั้งหมด

นอกจากนี้ รัฐบาลได้เร่งรัดเรื่องไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยปรับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ แต่ต้องไม่เกิดปัญหาในระยะยาว วันนี้จะต้องเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส เพราะขณะนี้เรื่องการย้ายฐานการผลิตมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในทุกประเทศ จึงต้องทำอย่างไรที่จะให้นักลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึ้น และต้องดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทย โดยขณะนี้ รัฐบาลได้เจรจากับนักลงทุนหลายประเทศ หลังจากที่ได้เดินหน้าไปแล้วกับซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ซึ่งสนใจเข้ามาลงทุน โดยให้ไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมใหญ่ๆ หลายแห่งในประเทศไทย

Back to top button