พยุงไม่ไหว ! กบง.ขึ้นราคา LPG ขั้นบันได 1 บ./กก. จำนวน 3 เดือน เริ่ม 1 ก.ค.นี้

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน มีมติขึ้นราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG แบบขั้นบันไดเดือนละ 1 บาท จำนวน 3 เดือน ทำให้ก๊าซถัง 15 กิโลกรัมจ่อทะลุ 408 บาท พร้อมยืดระยะเวลาน้ำมันดีเซล B5 อีก 3 เดือน          


นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (15 มิ.ย.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น โดยยืดระยะเวลาน้ำมันดีเซล B5 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายนนี้

ขณะเดียวกัน ยังขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน1.40 บาทต่อลิตร โดยที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ  กบน. ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการบริหารจัดการอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯ เพื่อให้ค่าการตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็วแต่ละชนิดไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร และมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน  ออกประกาศกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบมาตรการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPGโดยทยอยปรับขึ้นราคา LPG ตามแผนอีกเดือนละ 1 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 15 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ส่งผลราคา LPG จากเดิมอยู่ที่ 363 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เป็น 378 บาทต่อถัง ในเดือนกรกฎาคมนี้ และราคา 393 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัมในเดือนสิงหาคม และราคา  408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัมในเดือนกันยายน โดยหลังจากนั้นจะพิจารณามาตรการอีกครั้ง

พร้อมกันนี้ ยังให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสาน กบน. เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG ต่อไป และมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน ประสาน ปตท.ขอความร่วมมือขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซLPG ให้กับร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ปตท.ดำเนินการอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายนนี้

ทั้งนี้ กบง.มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 3 เดือน ในช่วงเดือน กรกฎาคม-30 กันยายน 2565 โดยมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน จัดทำคำขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือน ก.ค.-30 ก.ย.นี้ สำหรับผู้ใช้สิทธิ 4 ล้านราย รวมเงินงบประมาณ 220 ล้านบาท

นายกุลิศ ยังระบุว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซ NGV ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยให้กระทรวงพลังงานขอความอนุเคราะห์บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คงราคาขายปลีกก๊าซNGV ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV โครงการเอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.-15 ก.ย. 2565

สำหรับค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับสูง ทางกระทรวงฯ อยู่ระหว่างหารือกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อร่วมมือในช่วงวิกฤต โดยค่าการกลั่นเฉลี่ย ม.ค.-พ.ค. 2565 อยู่ที่ 3.27 บาทต่อลิตร เทียบกับปี 2563-2564 อยู่ที่0.7-0.8 บาทต่อลิตร ส่วนมาตรการจะมีรูปแบบออกมาอย่างไรนั้น คงต้องหารือก่อน เบื้องต้นคาดว่าเงินที่ได้จะนำมาช่วยเหลือทั้งกลุ่มเบนซินและดีเซล ส่วนจะนำมาเป็นส่วนลดราคาขายปลีกเลยหรือไม่ หรือเข้ากองทุนน้ำมันฯ ก่อนนั้น คงต้องดูก่อน

มีรายงานจากกระทรวงพลังงาน เปิดว่า แนวทางการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบปัญหาราคาน้ำมันแพง อาจพิจารณาแนวทางการขอความร่วมมือโรงกลั่นในเครือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันบริจาคน้ำมัน เหมือนกับปี 2551 ซึ่งช่วงนั้นมีการขอความร่วมมือ 4 โรงกลั่นฯ ในกลุ่มปตท. จัดสรรน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปริมาณ 122 ล้านลิตรต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน รวม 732 ล้านลิตร ในราคาที่ต่ำกว่าราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปกติ 3 บาทต่อลิตร รวมมูลค่า 2,196 ล้านบาท   เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มประชาชนหรือสาขาอาชีพที่มีรายได้ต่ำ และได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มประมง กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้รถโดยสารประจำทาง เป็นต้น โดยให้ปตท.เป็นผู้ประสานงานกับโรงกลั่นทั้ง 4 แห่ง ในการจัดหาน้ำมันดังกล่าว

Back to top button