“ธนาคารไทยพาณิชย์” ปลื้ม! ขายหุ้นกู้เกลี้ยง 2.1 พันล้าน ชูผลตอบแทนทุก 3 เดือน

“ธนาคารไทยพาณิชย์” ปลื้ม ยอดจองซื้อเต็ม มูลค่าเสนอขาย 2.1 พันล้าน อายุ 2 ปี จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน โอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 3.25% ต่อปี พร้อมคุ้มครองเงินต้น 100% เจาะกลุ่มลูกค้าเวลธ์


นายศรชัย สุเนต์ตา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย SCB Chief Investment Office (SCB CIO) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารได้กระแสการตอบรับการลงทุนในหุ้นที่กู้มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยประเภท Inverse Floater Note จากกลุ่มลูกค้าเวลธ์เป็นอย่างมาก

โดยเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 แต่เปิดจำหน่ายได้เพียง 1 วัน ยอดจองซื้อเต็มจำนวนอีกแล้ว มูลค่าเสนอขาย 2,150 ล้านบาท อายุ 2  ปี เงินลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท ทวีคูณครั้งละ 1 ล้านบาท รวมถึงจ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือนแบบลอยตัว และสวนทางกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Thai Overnight  Repurchase Rate – THOR) ครบกำหนดไถ่ถอนในปี  2567 เริ่มนับจากวันที่ออกตราสารในวันที่ 29-28 มิถุนายน 2567

สำหรับนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในงวดแรก  ประมาณ  2.75 % ต่อปี  ส่วนในงวดที่ 2-8 จะได้รับผลตอบแทน 3.25% ลบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (THOR ) ระยะเวลา 3 เดือน (THOR คืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคารคำนวณ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแบบ Compound  Average)

โดยในงวดที่ 2-8 นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดไม่เกิน 3.25%ต่อปี (หากดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ไม่ติดลบ) และผลตอบแทนขั้นต่ำประมาณ 0.50% ต่อปีพร้อมคุ้มครองเงินต้น 100% โดยธนาคารไทยพาณิชย์​เมื่อถือจนครบกำหนดอายุตราสาร

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์  SCB Inverse  Floater เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะทรงตัวหรือไม่ขึ้นเร็วและแรงอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ นางขวัญกมล พริ้งวณิชย์ Division Head, Financial Market Trading ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า  การคัดสรรผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ SCB Inverse Trading เป็นความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสายงาน Investment Office and Product ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ และจับจังหวะการลงทุนของตลาด เพื่อออกผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จนส่งผลให้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ​”SCB​ Inverse Floater” ได้รับการตอบรับที่ดี  เหมาะกับภาวะการณ์ลงทุนในปัจจุบันที่เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้าเวลธ์ และลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน

นอกจากนี้ สายงาน​ Financial Market มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความเสี่ยงตราสารอนุพันธ์ประเภทอัตราดอกเบี้ยและการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง​ THOR ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักลงทุนตามแนวทางของธนาคาร​แห่งประเทศไทย

Back to top button