ลุ้นพรุ่งนี้! 7 หุ้นไอทีวิ่งต่อ รับครม.เคาะยกเว้น VAT ธุรกิจ Data Center

ครม.ไฟเขียว ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล ดันไทยเป็นฮับดิจิทัลของภูมิภาค ลุ้น  AIT, ICN, INSET, ITEL, MFEC และ SKY รับประโยชน์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์ข้อมูล (Data Centre) เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค (Regional Digital Hub) ตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับมติศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.)

โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากเดิมที่ต้องเสียภาษีอัตรา 7% สำหรับผู้ให้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการเช่าพื้นที่ เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดเก็บ ประมวลผล และเชื่อมต่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจะมีการลงทุนในกิจการ Data Center และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เช่น Cloud Computing ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในระดับ (Hyperscale Data Center) ส่งเสริมประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค (Regional Digital Hub) และเพิ่มรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผลประกอบการผู้ประกอบกิจการ Data Center ในประเทศเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของกิจการซึ่งช่วยชดเชยการสูญเสียรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มได้ด้วย

สำหรับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทย โดยต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขครบถ้วนตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด และแจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้สิทธิต่ออธิบดีฯ ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ พ.ร.ฎ.นี้มีผลใช้บังคับ โดยจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติจากกรมสรรพากรแล้ว

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุว่า หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีธุรกิจเกี่ยวกับ Data center และ Cloud service มีประมาณ 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT,บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ  ICNบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET, บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL, บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC และ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY

ส่วนของรายละเอียดเบื้องต้นทาง AIT และ MFEC เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ Cloud และร่วมให้บริการ Data center ร่วมกับพันธมิตร (AIT ร่วมกับ ITEL, MFEC ร่วมกับ CAT) ส่วน INET เป็นผู้ให้บริการทั้ง Data center และ Cloud service

ขณะที่ ICN, INSET, ITEL และ SKY ให้บริการออกแบบ/ติดตั้ง Data center นอกจากนี้ ITEL ยังเป็นผู้ให้บริการ Data center ของตัวเองด้วย

อย่างไรก็ตามราคาหุ้นบนกระดานบน ณ วันที่ 28 มิ.ย. 65 วิ่งรับหลัง ครม.ไฟเขียวยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล นำโดย ICN ราคาหุ้นปิดที่ 3.70 บาท บวก 0.10 บาท หรือ 2.78% ทำจุดสูงสุด 3.72 บาท ทำจุดต่ำสุด 3.58 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.59 ล้านบาท

ขณะที่ INSET ราคาหุ้นปิดที่ 4.78 บาท บวก 0.24 บาท หรือ 5.29% ทำจุดสูงสุด 4.80 บาท ทำจุดต่ำสุด 4.56 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 61.13 ล้านบาท, ITEL ราคาหุ้นปิดที่ 4.56 บาท บวก 0.12 บาท หรือ 2.70% ทำจุดสูงสุด 4.60 บาท ทำจุดต่ำสุด 4.40 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 41.31 ล้านบาท

อีกทั้ง MFEC ราคาหุ้นปิดที่ 8.90 บาท บวก 0.05 บาท หรือ 0.56% ทำจุดสูงสุด 8.95 บาท ทำจุดต่ำสุด 8.85 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.17 ล้านบาท, SKY ราคาหุ้นปิดที่ 10.80 บาท บวก 0.40 บาท หรือ 3.85% ทำจุดสูงสุด 10.80 บาท ทำจุดต่ำสุด 10.40 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.76 แสนบาท และ AIT ราคาหุ้นปิดที่ 6.05 บาท ราคาหุ้นไม่เปลี่ยนแปลง ทำจุดสูงสุด 6.15 บาท ทำจุดต่ำสุด 6.00 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 10.33 แสนบาท

ทั้งนี้หลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวปิดสูงสุดของวัน ณ วันที่ 28 มิ.ย.2565  ซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ในวันพรุ่งนี้

Back to top button