ILINK คว้างาน “ก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้านนทรี” มูลค่า 315 ลบ.

ILINK คว้างาน “ก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้านนทรี” จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่ายระยะ ที่ 2 แผนที่ 2 จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 314.80 ลบ. ระยะเวลาส่งมอบ 510 วัน


บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ได้ร่วมกับบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (บริษัทย่อย) ในนาม INTERLINK CONSORTIUM” เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และได้รับหนังสือสั่งจ้างงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้านนทรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่ายระยะ ที่ 2 แผนที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ซึ่งมีมูลค่างาน 314.80 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ระยะเวลาส่งมอบ 510 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทำงาน โดยบริษัทฯ มีกำหนดที่จะลงนามสัญญาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

Back to top button