“อินเดีย” ยุติเก็บอากร AD ไทย โอกาสทองส่งออก “ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์” สดใส

ข่าวดี! กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เผยข่าวดี อินเดียไม่ต่ออายุมาตรการ AD สินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากไทย หลังจากเก็บอากร AD ในอัตรา 16.91 – 63.32 เหรียญสหรัฐต่อตัน มา 5 ปี ดันปัจจัยบวกหนุนส่งออก 14.55 ล้านบาท


นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้ประกาศยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD) กับสินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากไทย ส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยสามารถส่งออกไปยังอินเดียได้ตามปกติโดยไม่ถูกเก็บอากร AD อีกต่อไป ซึ่งกรณีนี้สืบเนื่องจากที่รัฐบาลอินเดียได้ใช้มาตรการ AD กับสินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากไทย ตั้งแต่ปี 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเรียกเก็บอากร AD ในอัตรา 16.91 – 63.32 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา อินเดียได้เปิดทบทวนเพื่อพิจารณาการต่ออายุมาตรการ AD ตามคำขอของอุตสาหกรรมภายในของอินเดีย จากนั้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 หน่วยงานไต่สวนของอินเดียได้ออกผลการทบทวนโดยเสนอให้ต่ออายุมาตรการออกไปอีก 5 ปี พร้อมให้เรียกเก็บอากรสินค้าจากไทยในอัตรา 31.59 – 78 เหรียญสหรัฐต่อตัน และนำเสนอผลการทบทวนดังกล่าวต่อรัฐบาลกลางอินเดีย เพื่อพิจารณาว่าจะต่ออายุมาตรการตามข้อเสนอหรือไม่ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 กระทรวงการคลังอินเดียได้แจ้งผลการพิจารณาของรัฐบาลกลางว่า ตัดสินใจไม่ต่ออายุการใช้มาตรการ AD กับสินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากไทย

นายพิทักษ์ กล่าวอีกว่า ผลการพิจารณาไม่ต่ออายุมาตรการ AD ดังกล่าวนับเป็นข่าวดีกับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของไทยที่จะสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังอินเดียโดยไม่ต้องมีภาระชำระค่าอากร AD ในอัตรา 16.91 – 63.32 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งจะทำให้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้นและสามารถกลับมาแข่งขันในตลาดประเทศอินเดียได้อีกครั้ง เนื่องจากไทยเคยถูกอินเดียใช้มาตรการ AD ในขณะที่ประเทศคู่แข่งอื่นไม่ถูกใช้มาตรการ AD อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ผู้ส่งออกไทยควบคุมและติดตามราคาส่งออกของตนเองอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขายส่งออกในราคาทุ่มตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในของอินเดียยื่นคำขอให้เปิดการไต่สวน AD อีกครั้งได้สำหรับสินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ถูกใช้เป็นสารกันเสียในอาหาร สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร น้ำยาล้างแผล น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นผิว รวมถึงการฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์

อย่างไรก็ตามไทยถือเป็นผู้ส่งออกหลักของโลกซึ่งในปี 2564 ไทยส่งออกเป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากเกาหลีใต้ และบราซิล โดยมีมูลค่าการส่งออกไปทั่วโลก 61.13 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,953.96 ล้านบาท และในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม – พฤษภาคม) ไทยมีมูลค่าการส่งออกไปทั่วโลก 22.69 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 759.85 ล้านบาท และอินเดียเป็นตลาดส่งออกอันดับ 9 ของไทย มีมูลค่าการส่งออก 437,243 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 14.55 ล้านบาท) ในช่วงเวลาเดียวกันอินเดียนำเข้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากไทยเป็นอันดับ 2 รองจากบังกลาเทศ

Back to top button