โล่ง! 19 กลุ่มเสี่ยงชาวไนจีเรียป่วย “ฝีดาษลิง” ผลเป็นลบ-เฝ้าระวังเข้าไทยเข้ม

กรมควบคุมโรคเปิดเผยผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรชาวไนจีเรีย ทั้ง 19 คน ผลตรวจเป็นลบ พร้อมสั่งเข้มคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศเข้มงวด


นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยความคืบหน้าผลการตรวจ PCR ในผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) ชาวไนจีเรียทั้ง 19 ราย สรุปผลตรวจเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้วางระบบเฝ้าระวังคัดกรองไว้อย่างรัดกุม โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากผู้เดินทางมีอาการสงสัย สามารถเข้าตรวจโรคได้ทันที ซึ่งกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคได้วางระบบเฝ้าระวังคัดกรองโรคฝีดาษวานรไว้ 2 จุด คือหน้าประตูผู้โดยสารขาเข้า และตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และขณะนี้กำลังขยายการดำเนินมาตรการคัดกรองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแห่งอื่นในประเทศไทย

ทั้งนี้กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค รายงานการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดของโรคฝีดาษวานร (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565) ทำการคัดกรองทั้งหมด 2,818 ราย แบ่งเป็นผู้เดินทางจากโซนยุโรป จำนวน 2,548 ราย ผู้เดินทางจากแอฟริกา จำนวน 270 ราย พร้อมแจกบัตรคำเตือนสุขภาพ

โดยจากการคัดกรองพบผู้โดยสารมีอาการสงสัย 1 ราย เป็นชาวเวียดนาม อายุ 27 ปี มีประวัติเดินทางไปประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และมีผื่นที่แขน 2 ข้าง จากการซักประวัติเบื้องต้นและได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์เวชศาสตร์การท่องเที่ยว ผู้โดยสารให้ข้อมูลว่า ตุ่มที่แขนทั้ง 2 ข้างเป็นมาตั้งแต่เกิด อาการทั่วไปไม่มีไข้ ไม่เจ็บคอ ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จึงสรุปได้ว่าไม่เข้าเกณฑ์ป่วยโรคฝีดาษวานร

นายแพทย์โอภาส กล่าวเน้นย้ำว่า โรคฝีดาษวานร ไม่ได้ติดต่อง่ายเหมือนโรคโควิด-19 สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสกับผู้ป่วยแบบใกล้ชิดมากๆ จึงขอให้ประชาชนเคร่งครัดมาตรการ Universal Prevention : UP ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง จะสามารถป้องกันได้ทั้งโรคฝีดาษวานรและโรคโควิด-19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร. 1422

Back to top button