“กสทช.” ยืดเวลาเคาะดีล “TRUE – DTAC” 30 วัน รอรายงานผลวิเคราะห์ 6 ข้อ

บอร์ด กสทช. มีมติยืดเวลาเวลาการพิจารณาควบรวมกิจการ “TRUE – DTAC” ภายใน 30 วัน โดยนับจากวันที่ 3 ส.ค.65 หลังสำนักงานกสทช.ยังไม่สามารถทำรายงานผลวิเคราะห์ 6 ข้อเสนอเพิ่มเติมได้ครบถ้วน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เมื่อวานนี้ (10 ส.ค. 65) ที่ประชุมได้พิจารณาการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE  และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ในประเด็นกำหนดเวลาและวิธีการลงมติการรวมธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาบอร์ด กสทช.สั่งให้สำนักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นไปดำเนินการปรับปรุงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่สำนักงาน กสทช.ยังไม่สามารถทำรายงานข้อเสนอเพิ่มเติมได้ครบถ้วน

ทั้งนี้ ที่ประชุมบอร์ด กสทช.จึงมีมติยืดเวลาให้สำนักงาน กสทช.เร่งทำผลวิเคราะห์ 6 ข้อให้เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 3 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งครั้งแรก รวมทั้งให้ดำเนินการยกร่างมาตรการเฉพาะในการคุ้มครองผู้บริโภค และการป้องกันมิให้เกิดการผูกขาดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

สำหรับ 6 ประเด็นที่ให้สำนักงาน กสทช.วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม คือ 1.วิเคราะห์โครงสร้างการรวมธุรกิจของ TRUE และ DTAC โดยให้รวมถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งหมดที่ TRUE และ DTAC รวมถึง New Co ซึ่งเป็นชื่อบริษัทใหม่หากมีการควบรวม มีอำนาจควบคุม

  1. วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ การแข่งขันในตลาดของผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัท New Co เข้าเป็นผู้มีอำนาจควบคุม
  2. วิเคราะห์ผลดีอันเกิดจากการประหยัดเนื่องจากขนาดอย่างเป็นรูปธรรมและแนวทางในการส่งต่อผลดีดังกล่าวไปยังผู้บริโภคอย่างประเมินได้ชัดเจน
  3. วิเคราะห์การถือครองคลื่นของบริษัท New Co ว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบและมีผลต่อการแข่งขันในตลาดหรือไม่อย่างไร
  4. วิเคราะห์แนวทางในการลดอัตราค่าบริการ การรักษาคุณภาพการบริการเพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริโภคในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
  5. วิเคราะห์มาตรการการส่งเสริม MVNO หรือบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ เพื่อให้ MVNO สามารถเกิด คงอยู่ และแข่งขันได้ในตลาดเพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันให้สูงขึ้น รวมทั้งทางเลือกให้ผู้บริโภค

Back to top button