TPS คว้างาน “ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี” กฟภ. 2 โครงการ มูลค่า 148 ลบ.

TPS ส่ง “เดอะวินเทเลคอม” ร่วมลงนามสัญญารับจ้างงานจาก บริษัท นครชัยการโยธา จำกัด พัฒนางานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 148.06 ล้านบาท


นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS เปิดเผยว่า บริษัท เดอะวินเทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ บริษัทนครชัยการโยธา จำกัด จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 148.06 ล้านบาท

โดย บริษัท เดอะวินเทเลคอม จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควีสถานีไฟฟ้ากระบี่ 1 (ลานไก) ถึงทางหลวงหมายเลข 4037 (กิโลเมตรที่ 49+066) จังหวัดสุราษฎร์ธานีตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 มูลค่างาน 66.86 ล้านบาท กำหนดเสร็จงาน 180 วัน

ขณะเดียวกันเป็นผู้รับจ้างงานเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควีวงจร Loop line สถานีไฟฟ้าวังวิเศษ จังหวัดตรัง ถึง สถานีไฟฟ้าคลองท่อม จังหวัดกระบี่ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 มูลค่างาน 81.20 ล้านบาท กำหนดเสร็จงาน 365 วัน

Back to top button