BCP ปลื้ม! ขายหุ้นกู้ทะลุเป้าหมื่นล้าน ตอกย้ำ นลท.เชื่อมั่นผู้นำพลังงาน

BCP ปลื้ม! หุ้นกู้ 3 ชุดมูลค่า 1 หมื่นล้าน ยอดขายเกินเป้ากว่า 1.2 เท่า การันตีเรทติ้ง A- จาก “ทริส” สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน พร้อมเร่งเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางพลังงาน


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/65 ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน โดยมีผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนเป็นจำนวนมากกว่า 1.2 เท่า ของมูลค่ารวมในการออกหุ้นกู้ 10,000 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้ขยายวงเงินการออกหุ้นกู้จากเดิมที่บริษัทมีแผนการระดมทุนที่ 5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว

ทั้งนี้ หุ้นกู้ BCP ครั้งที่ 1/65 ที่เสนอขาย มีทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.84% ต่อปี มูลค่า 4,500 ล้านบาท

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.26% ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท และกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

โดยหุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “A-“ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 65 และการเสนอขายหุ้นกู้ BCP ครั้งที่ 1/65 นี้มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 2 ราย คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK

นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและตอบรับจองซื้อหุ้นกู้ของบางจากฯ จนนำมาสู่การเพิ่มวงเงินในครั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ให้การสนับสนุนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้อย่างครอบคลุม ทั้งจากกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต กลุ่มสหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทและนิติบุคคล รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ และขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้

“ความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ลงทุนต่อธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ไม่เพียงมีธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ และธุรกิจใหม่ๆ จากนวัตกรรมสีเขียว แต่ยังมีความมั่นคงและได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนจากผลตอบแทนที่สม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและราคาน้ำมันที่ผันผวน พร้อมทั้งเร่งการลงทุนโดยรักษาสมดุลระหว่างการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ทุกภาคส่วนต่อไป” นายชัยวัฒน์ กล่าว

Back to top button