“คนละครึ่งเฟส 5” ยอดใช้จ่ายทะลัก 3 วันแรกทะลุ 4 พันล้าน

"คนละครึ่งเฟส 5" ภายใน 3 วันแรก มียอดใช้จ่ายของประชาชนทะลุ 4 พันล้านบาท รวมถึงทุกโครงการมียอดใช้จ่าย 5.7 พันล้านบาท และผู้ใช้สิทธิรวม 20 ล้านคน


นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การใช้จ่ายของประชาชนภายใต้โครงการเพิ่มกำลังซื้อของรัฐบาล 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 -3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้สิทธิ สะสมทั้ง 3 โครงการ รวม 20.05 ล้านคนยอดใช้จ่าย สะสม รวม 5,734 ล้านบาท

“ทั้งนี้สามารถจำแนกแต่ละโครงการดังนี้ 1. โครงการคนละครึ่ง เฟส 5 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 11.68 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 4,071ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 2,062 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 2,009 ล้านบาท 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 7.94 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 1,577 ล้านบาท 3. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 434,952 คน ยอดใช้จ่ายสะสม 85 ล้านบาท” นายพรชัย กล่าว

Back to top button