ดีเดย์! ลงทะเบียน “บัตรคนจน” ทั่วประเทศ หลังรัฐล้างระบบใหม่

กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรก มีประชาชนรอลงทะเบียนตั้งแต่เช้า หลังรัฐล้างระบบใหม่ผู้ได้รับสิทธิรายเดิมลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (5 กันยายน 2565) เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่รู้จักกันว่า “บัตรคนจน” รอบใหม่ ซึ่งคนที่มีบัตรคนจนอยู่เดิมก็ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

โดยเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิบัตรคนจนคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป, มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี, ขณะที่รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี ,มีทรัพย์สิน : เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่เกิน 100,000 บาท/คน, ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์(ตามที่กำหนด), ต้องไม่มีบัตรเครดิต, มีวงเงินกู้ ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้ ยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

สำหรับการลงทะเบียนทำได้ผ่าน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือลงทะเบียนผ่าน https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน

โดยหลังลงทะเบียนแล้วกระทรวงคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 2565 ภายในเดือนมกราคม 2566

Back to top button