“กลุ่ม KTIS ผนึก GGC วางศิลาฤกษ์ “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” เฟส 2

“กลุ่ม KTIS ผนึก GGC วางศิลาฤกษ์โครงการ “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” เฟส 2 มูลค่าลงทุน 1.43 พันล้าน ลุยต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพ-พลังงานสะอาด 


ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอภิชาติ นุชประยูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ กลุ่ม KTIS พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด หรือ GKBI นำโดยนายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการ, นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการ, นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการ และนายดำรงค์ ภูติภัทร์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะ 2  เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ GKBI เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC บริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Flagship Company ของ GC Group และกลุ่ม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย  และอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เพื่อดำเนินงานโครงการ “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC)” โดยโครงการระยะ 2 นี้ มีมูลค่าการลงทุน 1,430 ล้านบาท ต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพ  และพลังงานสะอาด  มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร  เพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และเคมีชีวภาพ (Biochemicals) ที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ เป็นไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทย ที่สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องตามนโยบายมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยที่ภาครัฐได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย  เป็น Bio Hub ของเอเชียภายในปี 2570 และเป็นโครงการ Bio Hub แห่งแรกของประเทศไทย มีแผนดำเนินการเป็นผู้ผลิตด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ  ชีวเคมี และพลาสติกชีวภาพ โดยมีเป้าหมายสู่ธุรกิจพลังงานธรรมชาติที่สะอาดและรักษ์สิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

Back to top button