ดักเก็บ 4 หุ้นปันผล ก่อนขึ้น XD 7 ก.ย.นี้

เก็บ BBL-GPSC-KBANK-KKP วันนี้! ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 ก.ย. 65 เพื่อรอรับเงินปันผล


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บจ.) ทยอยประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2565 แต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับสิทธิเงินปันผลจากบริษัท ควรเข้าซื้อหุ้นหรือถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย (XD)

ทว่าหากมีการซื้อในวันขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว หรือหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้ว ทางนักลงทุนก็จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

ทั้งนี้ ทางข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ จึงทำการคัดสรรหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 กันยายน 2565 เพื่อให้นักลงทุนได้ไปวางแผนการลงทุนซื้อหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อสิทธิรับปันผล โดยมีหุ้น BBL, GPSC, KBANK และ KKP

สำหรับหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 กันยายน 2565 พบว่ามี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL โดยมีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 1.50 บาท แล้วจะไปจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กันยายน 2565 ขณะที่หากดูอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ที่ 1.09% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 5 กันยายน 2565 อยู่ที่ 138 บาท

อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลระหว่างปี 2565 กับช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา สรุปว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2565 สูงกว่าการจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 2564 ที่มีการจ่ายเพียงในอัตราหุ้นละ 1 บาท

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC โดยมีอัตราจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.20 บาท แล้วจะไปจ่ายเงินปันผลวันที่ 21 กันยายน 2565 ขณะที่หากดูอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ที่ 0.30% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 5 กันยายน 2565 อยู่ที่ 66.25 บาท ส่วนหากเปรียบเทียบการจ่ายปันผลระหว่างกาลของปี 2564 กลับต่ำกว่า เนื่องจากในปี 2564 มีการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK โดยมีอัตราจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.50 บาท แล้วจะไปจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 กันยายน 2565 ขณะที่หากดูอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ที่ 0.33% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 5 กันยายน 2565 อยู่ที่ 152.50 บาท ส่วนหากเปรียบเทียบการจ่ายปันผลระหว่างกาลของปี 2564 สัดส่วนเท่ากัน โดยในปี 2564 มีการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP โดยมีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 1.75 บาท แล้วจะไปจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 กันยายน 2565 ขณะที่หากดูอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ที่ 2.45% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 5 กันยายน 2565 อยู่ที่ 71.50 บาท

อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลระหว่างปี 2565 กับช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา สรุปว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2565 สูงกว่าการจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 2564 ที่มีการจ่ายเพียงในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท

Back to top button