“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 752 คน เสียชีวิต 9 ราย

ศบค. พบป่วย "โควิด" วันนี้ 752 ราย เสียชีวิต 9 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 10,994 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (23 ก.ย. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 752 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 752 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,453,655 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 794 ราย หายป่วยสะสม 2,467,669 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 8,235 ราย เสียชีวิต 9 ราย เสียชีวิตสะสม 10,994 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 523 ราย

Back to top button