PTT จับมือ “เออีที” พัฒนาเรือขนส่งเชื้อเพลิงคู่ 2 ลำ ดันนโยบาย Net Zero

PTT เซ็น “เออีที” พัฒนาและสร้างเรือขนส่ง Zero-Emission Aframax ใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งกรีนแอมโมเนียและน้ำมันเตากำมะถันต่ำ ดันนโยบาย Net Zero ส่งมอบ Q4/68-Q1/69


นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า บริษัทฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษา พัฒนาและสร้างเรือขนส่ง Zero-Emission Aframax ร่วมกับ Mr. Rajalingam Subramaniam AET President & CEO and MISC Group COO เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงพัฒนาและสร้างเรือบรรทุกน้ำมันที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ขนาด Aframax (ขนาดประมาณ 120,000 เมตริกตัน) ชนิดเชื้อเพลิงคู่ (Dual Fuel) คือสามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งกรีนแอมโมเนียและน้ำมันเตากำมะถันต่ำ จำนวน 2 ลำ ซึ่งหากการศึกษามีความเป็นไปได้ เรือลำแรกจะมีกำหนดส่งมอบให้กับ PTT เพื่อดำเนินการเช่าเหมาลำในไตรมาสที่ 4/68 และลำที่สองในไตรมาสที่ 1/69

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ PTT จะได้มีโอกาสเรียนรู้และนำเทคโนโลยีของการเดินเรือแบบใหม่มาใช้งาน ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ Green Ammonia Value Chain สนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงสะอาดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

Back to top button