TM ลุยบริการ “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ” ดันรายได้ 80 ล้านต่อปี

TM ลุยบริการ “The Parents Nursing Home” ดีเดย์เปิด 5 พ.ย.นี้ หวังรองรับสังคมผู้สูงอายุราว 12 ล้านคน คาดกวาดรายได้ 70-80 ล้านบาทต่อปี


นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า The Parents Nursing Home ซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือ ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ หรือ TMNC พร้อมที่จะเปิดให้บริการแล้วในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นี้ เพื่อให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งที่สามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงซึ่งต้องมีผู้ช่วยหรือดูแล รวมทั้งผู้สูงอายุที่ติดเตียง

นอกจากผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่มนี้แล้ว ยังให้บริการสำหรับผู้ป่วยทั่วไปกลุ่มอื่น ๆ เช่น ผู้ที่ต้องการมาอยู่พักฟื้นหลังการผ่าตัด หรือหลังการคลอดบุตรเนื่องจาก The Parents Nursing Home มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ มีพยาบาล และนักบริบาลที่ผ่านหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะมาทำหน้าที่ดูแลตลอดเวลา

ทั้งนี้มั่นใจได้ว่าทุกท่านนำผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนที่เรารัก ไม่ว่าจะพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายหรือผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมาฟื้นฟูที่ The Parents Nursing Home  ซึ่งมีความพร้อมในการดูแลจากบุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากนี้แล้วยังมีความพร้อมด้านอื่น ๆ เช่น มีบริการทางด้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ นอกจากนี้แล้วยังจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายที่ดูแลโดยนักกายภาพบำบัด รวมถึงกิจกรรมสันทนาการต่างๆที่เราจะรังสรรค์ให้ผู้สูงอายุมีความสุขสบายใจและเป็นที่รักของลูกหลานอยู่กันไปได้นานๆ ทั้งนี้ การให้บริการ Nursing Home สามารถที่จะสร้างรายได้ในปี 2566 ได้ประมาณ 70-80 ล้านบาท

ทางด้านนายแพทย์นพดล นพคุณ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ TMNC เปิดเผยว่า การเปิดให้บริการของ The Parents Nursing Home ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อต้องการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีประมาณ 20% หรือประมาณ 12 ล้านคนของจำนวนประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะนี้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพมีไม่ถึง 10% ของสถานพยาบาลทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง ทำให้เตียงไม่เพียงพอกับการเพิ่มขึ้นของผู้สุงอายุ

สำหรับการเปิดให้บริการของ The Parents Nursing Home เพื่อต้องการเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุทุกสมรรถนะของร่างกาย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงหรือติดเตียง รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ และกลุ่มที่มีภาวะความต้องการการช่วยเหลือในบางส่วน นอกจากนี้แล้วยังมีบริการกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงดูแลตัวเองได้ดี แต่กำลังมองหาคนที่มีไลฟ์สไตล์หรือมีความชอบเหมือนกันหรือคล้าย ๆ กัน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากที่สุด เราจะรังสรรค์กิจกรรมตามไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อให้เกิดสังคมและได้รู้จักกัน เป็นกลุ่มเพื่อนที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนกัน ให้เกิดความสุขกาย สุขใจ ไม่เป็นภาระของลูกหลาน สำหรับตัว Nursing Home ที่เปิดให้บริการนั้นจะเป็นที่พักค้างคืน

ขณะนี้มีทั้งหมด 107 เตียง โดยมีจุดเด่นคือดูแลโดยแพทย์และทีมแพทย์ ทีมพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหาร และนักบริบาลที่ผลิตจากโรงเรียนการบริบาล เดอะพาเร้นท์ส มาช่วยทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ จึงมั่นใจได้ว่าทุกท่านที่มาใช้บริการที่ The Parents Nursing Home จะได้รับบริการที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข

Back to top button