JASIF ไตรมาส 3 กำไรเหลือ 1.4 พันล้าน เซ่นขาดทุนจากพอร์ตลงทุน

JASIF กำไรสุทธิไตรมาส 3/65 เหลือ 1.4 พันล้านบาท ลดลง 15% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 1.7 พันล้านบาท สาเหตุขาดทุนจากพอร์ตลงทุน ขณะที่งวด 9 เดือนแรกมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4.4 พันล้านบาท


กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF รายงานผลดำเนินการไตรมาส 3/65 และงวด 9 เดือนปี 65 ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3/65 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,415 ล้านบาท ลดลง 15% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,675 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนมีกําไรการลงทุนสุทธิ 2,215.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.87% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 2,174.51

รวมถึงขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 800 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2565 โดยกองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงให้เป็นมลูค่ายุติธรรมใหม่ ซึ่งเป็นมูลค่า 97,800 ล้านบาท จึงรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 800 ล้านบาท ลดลง 60% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 500 ล้านบาท อีกทั้งการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงานอยู่ที่ 1,415.14 ล้านบาท ลดลง 15.49% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,675 ล้านบาท

Back to top button