INET แย้ม Q4 สดใส รับธุรกิจ “คลาวด์” โตเด่น กางแผนขยาย “กองทรัสต์” ต่อเนื่อง

INET ส่งซิกไตรมาส 4/65 สดใส รับปัจจัยบวกธุรกิจ “คลาวด์” โตเด่น พร้อมเดินหน้าขยาย “กองทรัสต์” รองรับการเติบโตของตลาดคลาวด์


นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET เปิดเผยข้อมูลภาพรวมธุรกิจของบริษัทผ่านงาน Opportunity Day จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในวันที่ 14 พ.ย. 65 ว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/65 นั้นจะเติบโตอย่างแน่นอน รับปัจจัยบวกจากธุรกิจ Cloud มีการเติบโตอย่างโดดเด่น

ส่วนการตั้งสำรองหนี้สูญนั้นได้ลดลงจากก่อนหน้าเนื่องจากบริษัทมีการวางแผนดำเนินงานจัดตารางผ่อนชำระให้กับลูกค้าเรียบร้อย ซึ่งภายหลังจากนี้การตั้งสำรองหนี้สูญจะไม่มากเหมือนก่อน ด้วยบริษัททดำเนินธุรกิจบริการที่เก็บเงินทันทีและเป็น Online payment เมื่อขาดการชำระระบบจะตัดการเชื่อมต่อทันที

สำหรับในปี 66 บริษัทมีแผนขยายกองทรัสต์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเตรียมขยายลงทุนใน IDC3 Phase 2 เพื่อรองรับการเติบโตของตลาด Cloud และนำทรัพย์สินไปขายเข้ากองทรัสต์เพิ่มเติม และปรับสัญญาเช่ากลับจาก 25 ปี เป็น 30 ปี (Freehold)

อนึ่งผลประกอบการงวดไตรมาส 3/65 บริษัทมีกำไรสุทธิ 42.08 ล้านบาท ลดลง 58.85% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 102.27 ล้านบาท ส่วนงวด 9 เดือนแรกปี 65 มีกำไร 93.33 ล้านบาท ลดลง 26.58% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 127.12 ล้านบาท

Back to top button