“คิงส์ฟอร์ด” ยันเงินกองทุนมั่นคง! แม้ถูกเบี้ยวค่าหุ้น MORE กว่า 300 ล้านบาท

“คิงส์ฟอร์ด” แจงถูก “ไอ้ ปป.” เบี้ยวชำระค่าหุ้น MORE เหมือนอีก 11 โบรกฯจริง! แต่ยืนยันเงินกองทุน NCR ยังปกติตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ผู้บริหารปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ร่วมขบวนการฉาว ประกาศชัดพร้อมร่วมมือทุกฝ่ายกำจัดการกระทำผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบตลาดทุนวงกว้าง


บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่เกิดจากรายการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 พ.ย. 2565 นั้น

ทั้งนี้ บริษัทมียอดผิดนัดชำระราคาในหลักทรัพย์ MORE ของลูกค้ารายเดียว ซึ่งเป็นรายเดียวกับโบรกเกอร์อื่นกว่า 11 โบรกเกอร์ โดยมียอดผิดนัดชำระราคาประมาณ 300 กว่าล้านบาท จากทั้งหมดประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยยอดดังกล่าวบริษัทชำระราคาให้กับ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2565 และได้ร่วมมือกับสมาชิกในสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ปปง. และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในการไม่ปล่อยค่าขายหลักทรัพย์ MORE ตามเงื่อนไข ร่วมกับโบรกเกอร์ทั้งหมด

โดยยอดผิดนัดชำระดังกล่าวไม่มีผลต่อการดำเนินกิจการและการบริการลูกค้าใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสม และมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ระดับ NCR ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ปกติของสำนักงาน ก.ล.ต ทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากอยู่กับบริษัท เช่น เงินหรือหุ้น ถูกแยกเก็บไว้ในบัญชีต่างหาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. ลูกค้าสามารถฝาก ถอน โอน หรือส่งคำสั่งซื้อขายได้ตามปกติ

สำหรับบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนในขบวนการดังกล่าว ไม่มีการปล่อยเงินกู้ เพื่อซื้อหลักทรัพย์ MORE ในบัญชี Credit Balance โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการเตรียมการอย่างเป็นระบบ กระจายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในหลายบริษัทซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาวงเงิน ซึ่งใช้แนวทางเดียวกันในทุกบริษัทหลักทรัพย์ และต่อมาได้มีการนัดทำรายการซื้อขายพร้อมกันตามวันและเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ อดีตผู้บริหารของบริษัทที่เคยมีข่าวพัวพันกับหุ้น MORE หรือชื่อเดิม DNA ได้พ้นจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทมาเป็นเวลานานแล้ว ตามที่ทราบกันดีในวงการบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนทั่วไป และ ผู้บริหารของบริษัทชุดปัจจุบัน ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับผู้บริหารในอดีตดังกล่าว

การกระทำในลักษณะดังกล่าวอาจเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีผลกระทบต่อตลาดทุน เศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นโดยรวม บริษัทจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ในการปราบปรามขบวนการดังกล่าว

Back to top button