ในหลวง ร.10 พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม “ดร.สุนทร เสถียรไทย” เสียชีวิตวัย 97 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยมและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 3 คืน “ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร เสถียรไทย” เสียชีวิตในวัย 97 ปี


วันนี้(19 พ.ย.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร เสถียรไทย บิดาของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลา 18.24 น. วันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ขณะอายุ 97 ปี 1 เดือน 8 วัน ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของบุคคลในครอบครัว

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยมและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 3 คืน ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร เสถียรไทย ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ., ภ.ป.ร.๓ ณ วัดธาตุทอง ศาลาเสถียรไทย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 25965 เวลา 17.00 น., พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม วันเสาร์ที่ 19 ถึงวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.30 น., พิธีสวดพระอภิธรรม วันอังคารที่ 22 ถึงวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.30 น.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย พูดถึงคุณพ่อด้วยความภาคภูมิใจว่า ผมเป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ คุณแม่เสียไป 10 กว่าปี คุณพ่อเป็นคนรักครอบครัวมาก เสียสละทุกอย่างให้ครอบครัว รักหลาน เหลน ชื่นชมกับความก้าวหน้าของต้นสน (ดร.สันติธาร เสถียรไทย) คุณพ่อมีความสุขต่อการเสียสละ ท่านสนับสนุนผมในทุกด้าน ท่านชอบทำบุญทำทานอยู่เป็นนิตย์ ท่านสร้างวัดเสถียรรัตนาราม ที่นครชัยศรี เสร็จในเวลา 1 ปี 4 เดือน ท่านสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ และเป็นรองประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ มาตั้งแต่ต้นจนวาระสุดท้ายของชีวิต

สำหรับศาสตราจารย์ ดร.สุนทร เสถียรไทย เกิดเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2468 ประวัติการศึกษา – ปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (พ.ศ.2493), ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ.2497), ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ.2499), หลักสูตร ว.ป.อ. รุ่นที่ ๒๒ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. 2522)

ด้านครอบครัว สมรสกับศาสตราจารย์คุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย มีบุตรหนึ่งคน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (สมรสกับ ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย)

ประวัติการรับราชการ – รองปลัดกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2529), ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (พ.ศ.2525), อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2422), อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (พ.ศ.2518), ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2518)

ประสบการณ์ด้านอื่น – เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารแหลมทอง จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการอำนวยการ ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน), กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย, กรรมการการไฟฟ้านครหลวง, กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรรมการโรงงานยาสูบ

ประสบการณ์ด้านวิชาการ – ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๕), นายกสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, อาจารย์บรรยายพิเศษ คณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – ทุติยจุลจอมเกล้า (พ.ศ.2528), มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ. 2527), เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 3 (พ.ศ.2527), มหาวชิรมงกุฎ (พ.ศ. 2523), ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (พ.ศ. 2521), ปถมาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ. 2520), ปถมาภรณ์มงกุฎไทย (พ.ศ. 2520)

Back to top button