“สุริยันต์” โยนบิ๊กล็อต SKR ให้ “กองทุน” รับเงินกว่า 1 พันลบ. สะท้อนเชื่อมั่นธุรกิจโต

“สุริยันต์ โคจรโรจน์” โยนบิ๊กล็อต SKR ให้สถาบันการเงินชั้นนำในประเทศ มูลค่ากว่า 1 พันล้าน ตอกย้ำความเชื่อมั่นการเติบโตยั่งยืน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 59-2) ว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ จำหน่ายหุ้นของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKR จำนวน 32.4 ล้านหุ้น หรือ 1.57% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท หลังตลาดปิดทำการ

ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า การขายหุ้นในครั้งนี้เป็นการขายออกมาเพียงบางส่วนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มฐานผู้ลงทุนประเภทสถาบันของบริษัท ให้มีการกระจายตัวที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัทในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทและสภาพคล่องให้มากขึ้น โดยการขายหุ้นในครั้งนี้ไม่มีการทำรายการขายหุ้นจาก “กลุ่มครอบครัวจรูญศรี” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของบริษัท ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

โดยราคาหุ้น SKR ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 12.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท  คิดเป็น  1.60% โดยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 1,149,691.95 ล้านบาท

Back to top button