ก.ล.ต. จี้ Zipmex แจงปมไม่ทำธุรกิจตามไลเซ่นส์ ขีดเส้น 12 ม.ค.66

ก.ล.ต.ขีดเส้นตาย Zipmex ชี้แจงกรณีประกอบธุรกิจไม่เป็นตามไลเซ่นส์ภายใน 12 ม.ค.นี้


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้แจ้งให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด หรือ Zipmex ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม กรณีการประกอบธุรกิจที่อาจไม่เป็นไปตามใบอนุญาตการประกอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทได้รับ ตาม พ.ร.ก. ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ ภายในวันที่ 12 ม.ค.66 เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

Back to top button