กทพ. จ่อชงทางด่วน MR 10 เข้า ครม. คาดเปิดประมูลปีนี้

กทพ. คาดครม.อนุมัติโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ภายใน ก.พ.นี้ เปิดประมูลภายในปี 66 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 70


นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) คาดว่าครม.จะพิจารณาอนุมัติโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) ได้ภายในเดือน ก.พ.นี้  คู่ขนานกับการเสนอรายงาน EIA และดำเนินการประกวดราคาก่อสร้าง ภายในปี 66 และดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 24 เดือน (ปี 67-69) พร้อมกับเริ่มก่อสร้างโครงการ ใช้เวลา 36 เดือน แล้วเสร็จปี 70

โดยการศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงาน EIA  มีระยะเวลา 12 เดือน (31 พ.ค. 65-25 พ.ค. 66)

ทั้งนี้ โครงการนี้ กทพ. จะบริหารจัดการเองทั้งหมด เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องทางพิเศษฉลองรัช ของ กทพ. สำหรับค่าผ่านทางคิดตามระยะทาง อัตรา 25-45 บาท สำหรับรถ 4 ล้อ

ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า ประเมินมูลค่าโครงการนี้ประมาณ 33,400 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง 26,100 ล้านบาท ค่าเวนคืน ประมาณ 7,300 ล้านบาท มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 29,471.49 ล้านบาท มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 19.57% โดยใช้เงินจากกองทุน TFF คงเหลือเงินประมาณ 14,000 ล้านบาท ซึ่งโยกมาจากโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน N2 ร่วมกับการออกพันธบัตร

โดยวานนี้ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ กทพ. และกรมทางหลวง (ทล.) บูรณาการโครงการทางด่วน สายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี และโครงการ MR 10  เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้ง 2 โครงข่าย

ทั้งนี้ ตามการศึกษาเดิมตั้งแต่ปี 2557  ซึ่ง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(กก.วล.) เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว และนำเสนอโครงการต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอครม. แล้ว แต่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบูรณาการและโครงการทางด่วนและ ถนน วงแหวนรอบนอก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางด่วน สายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี จากเดิม  ที่กม.11+040 ให้แนวสายทางเชื่อมกับถนน วงแหวนรอบ 3 (MR 10)และยังสามารถเชื่อมกับโครงการถนนมอเตอร์เวย์ กาญจนบุรี-สระแก้ว (MR 6) จึงต้องปรับปรุงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA)ใหม่

สำหรับโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10)  มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านจตุโชติ ยกระดับข้ามถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) ไปทางทิศตะวันออก ถนนหทัยราษฎร์ ถนนนิมิตใหม่ จากนั้นจะลดระดับลงสู่พื้นที่บริการทางพิเศษ (Rest Area) ในระดับดินที่ กม. 11+040 ของโครงการฯ จากนั้นจะเริ่มยกระดับอีกครั้งผ่านถนนคลองเก้า และเลี้ยวไปทางทิศเหนือเชื่อมต่อถนนลำลูกกาบริเวณใกล้คลองหกวาสายล่าง ปทุมธานี และสิ้นสุดโครงการฯ โดยเชื่อมต่อ MR 10 ที่บริเวณแขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และโครงการฯ สามารถเชื่อมต่อโครงการ MR 6 กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน) – สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) ของ ทล. ได้ในอนาคต ระยะทางโครงการฯ ประมาณ 19 กิโลเมตร

Back to top button