“เฮียม้อ” ควัก 132 ล้าน เพิ่มทุน “พีพี” 4.18% ดันถือ MORE แตะ 25.74%

"อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ" เพิ่มทุน PP จำนวน 300 ล้านหุ้น ราคา 0.44 บาท มูลค่าราว 132 ล้านบาท ดันสัดส่วนถือหุ้น MORE แตะ 25.747%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE โดย นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ MORE ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 ม.ค.66 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 4.1801% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 25.747% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP จำนวน 300 ล้านหุ้น หรือ 4.1% ในราคา 0.44 บาท คิดเป็นมูลค่าราว 132 ล้านบาท

 

 

Back to top button