“ครม.” เคาะงบเฉียด 6 พันล้าน เตรียมเลือกตั้งปี 66

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบวงเงิน 5.94 พันล้าน ให้ “กกต.” เตรียมการเลือกตั้งปี 66 ให้เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ


นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณจำนวน 5,945,161,000 บาท ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1.รายการค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ดำเนินการโดยสำนักงาน กกต.จำนวน 5,104,546,750 บาท เช่น ภารกิจในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ภารกิจเตรียมความพร้อมบุคลากร วิทยากร และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.ทุกระดับ รวมทั้งภารกิจจัดการเลือกตั้งกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการลงคะแนน/เลือกตั้งใหม่/ แทนตำแหน่งที่ว่าง

2.รายการค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ดำเนินการโดยหน่วยงานสนับสนุน ทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจ รวม 10 หน่วยงาน วงเงิน 840,614,250 บาท เช่น ภารกิจสนับสนุนการควบคุมและการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.นอกราชอาณาจักร โดย กระทรวงการต่างประเทศ ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภารกิจสนับสนุนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง โดยกระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง หนังสือแจ้งเจ้าบ้านและอื่นๆ โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากอายุของสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มี.ค.66 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45 วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ

Back to top button