จับตา! “วาเลนไทน์” เงินสะพัด 2.3 พันล้าน ดักเก็บ 13 หุ้นได้ประโยชน์

จับตาช่วงวันวาเลนไทน์ปี 66 คาดเม็ดเงินสะพัด 2.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.5% ขณะที่พบว่าหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ ได้แก่ CENTEL, MINT, ERW, CPN, M, JCKH, AU, MAJOR, TNR, JUBILE, AURA , KTC และ AEONTSจับตา! “วาเลนไทน์” เงินสะพัด 2.3 พันล้าน ดักเก็บ 13 หุ้นได้ประโยชน์


ผู้สื่อข่าวรายงานอิงจากข้อมูล ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงวาเลนไทน์ ปี 2566 โดยคาดว่าวาเลนไทน์ปี 2566 จะมีเม็ดเงินสะพัด 2,389 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.5% โดยบรรยากาศคึกคักสุดในรอบ 3 ปีนับตั้งแต่ปี 2563 ที่ประเทศไทยเริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมื่อถามถึงความหมายของคำว่าความรัก โดยแยกตามรุ่น หรือ Generation (Gen) จะพบว่า Gen X ส่วนใหญ่ตอบว่า ความรักคือการร่วมทุกข์ร่วมสุข ถัดมาคือ Gen Y ส่วนใหญ่ตอบว่า ความรักคือความสุข เช่นเดียวกัน และสุดท้าย Gen Z ที่ส่วนใหญ่ตอบว่า ความรักคือความสุข

สำหรับการไปฉลองวาเลนไทน์ปีนี้ ผลการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 49.2% ต้องการจะไปฉลองวาเลนไทน์กับคนรัก หรือคนรู้ใจ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนใกล้เคียงกัน 50.8% ตอบว่าไม่ไปฉลอง โดยสถานที่ที่ต้องการไปฉลองวาเลนไทน์มากสุด คือ ห้างสรรพสินค้า รองลงมา คือ ร้านคาเฟ่ และร้านอาหาร ส่วนปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อของขวัญในวันวาเลนไทน์ 5 อันดับแรก คือ ความชอบของผู้รับ รองลงมา คือ ความสะดวก, ประโยชน์, ความนิยม และราคา

ส่วนบรรยากาศวาเลนไทน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 48.1% มองว่าเหมือนเดิม ขณะที่ 29.1% มองว่าคึกคึกกว่าเดิม เพราะมีสถานที่เที่ยวมากขึ้น โดยคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น และผู้ปกครองไม่อยู่ ส่วนอีก 22.8% มองว่าคึกคักน้อยกว่าเดิม เพราะราคาสินค้าแพงขึ้น, เศรษฐกิจแย่ลง และตกงาน

เมื่อถามถึงค่าใช้จ่าย เฉพาะการซื้อของมอบให้กับคู่รัก เมื่อจำแนกตาม Gen จะพบว่า Gen X มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,666 บาทต่อคน และ Gen Y มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,251 บาทต่อคน รวมถึง Gen Z มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 823 บาทต่อคน โดยเฉลี่ยแล้วมีค่าใช้จ่ายเฉพาะการซื้อของมอบให้คนรัก 1,100 บาทต่อคน

แต่หากเป็นค่าใช้จ่ายโดยรวมในช่วงวันวาเลนไทน์ เมื่อจำแนกตาม Gen จะพบว่า Gen X มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,130 บาทต่อคน และ Gen Y มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,643 บาทต่อคน รวมถึง Gen Z มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,812 บาทต่อคน โดยเฉลี่ยแล้วมีค่าใช้จ่ายโดยรวมในช่วงวาเลนไทน์ 1,848 บาทต่อคน

เมื่อถามถึงเหตุผลในการใช้จ่ายช่วงวาเลนไทน์ปีนี้ เทียบกับปี 2565 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่ามีการใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น เพราะสินค้าและบริการค่อนข้างแพงมากขึ้น รองลงมา คือ ค่าครองชีพสูงขึ้น และความต้องการสินค้ามีมากขึ้น ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่ามีการใช้จ่ายลดลง เพราะรายได้ลดลง รองลงมา คือ ประหยัดการใช้จ่าย และสินค้าแพงขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจไม่ดี

ส่วนความคิดเห็นว่าคู่รักในกลุ่มใดที่จะฉลองวาเลนไทน์ด้วยการมีเพศสัมพันธ์พบว่าทุก Gen เห็นว่าจะมีมากที่สุดในกลุ่มของนักศึกษา 35.7% รองลงมา คือ กลุ่มวัยทำงาน 33.8% และนักเรียน 30.6% โดยสถานที่ที่คาดว่าจะใช้ฉลองวาเลนไทน์ด้วยการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด คือ หอพัก หรือ อพาร์ตเมนท์ และเมื่อถามถึงการยอมรับได้หรือไม่ หากภรรยาและสามีของท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานกับท่านพบว่าส่วนใหญ่ทุก Gen ตอบว่า ยอมรับได้ถึง 70.5% ส่วนที่ยอมรับไม่ได้มี 29.5%

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ผลสำรวจพบว่า บรรยากาศการฉลองวาเลนไทน์ปีนี้ถือว่าคึกคัก แต่อาจจะไม่คึกคักเต็มที่ เนื่องจากวันที่ 14 ก.พ.66 ตรงกับวันอังคาร ซึ่งเป็นวันธรรมดาไม่ใช่ช่วงวันหยุด โดยภาพรวมบรรยากาศการใช้จ่ายช่วงวาเลนไทน์ปีนี้ คาดว่าเม็ดเงินจะสะพัดมากกว่าในปีที่ผ่านมา มูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนสูงสุดในรอบ 4 ปี อย่างไรก็ดี ยังไม่รวมเม็ดเงินที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาฉลองวาเลนไทน์ในประเทศไทย

“วาเลนไทน์ปีนี้ ถือว่าคึกคักในระดับหนึ่ง และมากกว่าปี 65 แต่คึกคักได้ไม่เต็มที่ เพราะตรงกับวันอังคาร ทำให้โดนกลบไปด้วยบรรยากาศของวันธรรมดาที่เป็นต้นสัปดาห์ แต่มองว่าวันวาเลนไทน์ปี 67 จะคึกคักมากกว่านี้ เพราะดูจากโครงสร้างเศรษฐกิจ” นายธนวรรธน์ กล่าว

อย่างไรก็ตามหากอิงข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงวันวาเลนไทน์ปี 2566 จะมีเม็ดเงินสะพัดราว 2,389 ล้านบาท ดังนั้นช่วยกระตุ้นในการจับจ่ายใช้สอยไปหลายๆ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างกลุ่มโรงแรม, ห้างสรรพสินค้า, อาหาร, โรงภาพยนตร์, ของใช้, เครื่องประดับ และบัตรเครดิต  เป็นต้น

ขณะที่หากสำรวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่าหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์อาทิ CENTEL, MINT, ERW,  CPN, M, JCKH, AU, MAJOR, TNR, JUBILE, AURA , KTC และ AEONTS

Back to top button